Louisiana o els camps de cotó

Una cançó contada d'Els amics de les Arts

Tria el número de peces del puzle:

3x3   5x5   7x7   10x10