Inevitable

Una cançó contada d'Oques Grasses

Tria el número de peces del puzle:

3x3   5x5   7x7   10x10